Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT.

Informacja o wyborze oferty - 03.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 24.02.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 23.02.2021 r.

Zamiana treści SWZ - 19.02.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ - 19.02.2021 r.

Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 4  do SWZ - 19.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - 19.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówienie -15.02.2021 r.

SWZ-15.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy-15.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP-15.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz usług-15.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - wykaz osób-15.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-15.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - projekt umowy-15.02.2021 r.

Załącznik nr 7 - porozumienie  o zachowaniu poufności-15.02.2021 r.