Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na opracowaniu projektu wraz z wizualizacją 3D, dokumentacją oraz opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia przeznaczonego do montażu wewnątrz płyty meblowej i obsługującego standardy Qi oraz Near Field Comunication.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.02.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - 09.02.2021 r.
 2. SWZ - 09.02.2021 r.
 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy-09.02.2021 r.
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp-09.02.2021 r.
 5. Załącznik nr 3 – wykaz usług-09.02.2021 r.
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-09.02.2021 r.
 7. Załącznik nr 5 – projekt umowy-09.02.2021 r.
 8. Załącznik nr 6 – porozumienie o zachowaniu poufności-09.02.2021 r.