Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 25.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 16.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 2  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - Wykaz usług - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - Wymogi i informacje dotyczące oznakowania - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 09.02.2021 r.