Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na opracowaniu prototypu opaski medycznej wraz z sensorami oraz oprogramowaniem do gromadzenia danych i przetwarzania danych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 17.02.2021 r.

 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - 12.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – dowód publikacji - 04.02.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia - 04.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 04.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp - 04.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 04.02.2021 r.

Załącznik nr 4 – projekt umowy - 04.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 04.02.2021 r.