Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na wykonaniu manualnej inspekcji farm fotowoltaicznych - powtórka

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.02.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 01.02.2021 r.

Zmiana treści zaproszenia  - 28.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert- 25.01.2021 r.

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 3 - Wykaz usług - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wykaz publikacji - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 6 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 25.01.2021 r.

Załącznik nr 7  - Wzór umowy - 25.01.2021 r.