Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługi programistyczne w zakresie tworzenia interaktywnego mockup UI, służący jako demonstracja w czasie rzeczywistym możliwości tworzonej platformy OncoCDx - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 27.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 3 - Wykaż usług - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wykaz osób - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 5 - Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 6 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 22.01.2021 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy - 22.01.2021 r.