wniosek

wirtualne biuro
w opn-t

ścieżka

aplikacyjna

1. Pobierz

Pobierz wzory dokumentów wymaganych do złożenia wniosku

2. Wypełnij

Wypełnij dokumenty wymagane do złożenia wniosku

3. Podpisz

Podpisz dokumenty podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na stronie moj.gov.pl

4. Złóż wniosek

Prześlij podpisany wniosek za pomocą poniższego formularza lub mailowo na adres sekretariat@opnt.olsztyn.eu

złóż

wniosek

  1. Temat

  2. Pełna nazwa podmiotu *

  3. Adres e-mail *

  4. Numer telefonu *

  5. Wniosek *

   Ważne: przesyłany dokument musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

  6. *

  7. Pola oznaczone gwiazdką "*" są polami wymaganymi.