Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

STAY-ON Energy Management Sp. z o.o.

STAY-ON Energy Management oferuje produkty i usługi z zakresu sterowania i optymalizacji zasobów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii. Nasze produkty i usługi dedykowane są do sterowania dla odbiorców indywidualnych, biznesu przemysłu, energetyki, elektromobilności oraz innych rynków wymagających magazynowania energii. Opracowany przez firmę sterownik iEMS integruje systemy zawierające odnawialne źródła energii, rozmaite typy magazynów energii, infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, nowoczesne systemy grzewcze oraz inne odbiorniki energii elektrycznej. Dzięki zaawansowanym algorytmom predykcyjnym i optymalizacyjnym sterownik iEMS obniża koszty użytkowania energii elektrycznej i zapewnia zasilanie bezprzerwowe.
Spółka realizuje projekt „Rozwój działalności biznesowej firmy STAY-ON Energy Management przez wejście na rynek z nowym produktem” finansowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu w postaci modułu termicznego pozwalającego zwiększyć efektywność magazynowania energii elektrycznej poprzez wykorzystanie strat występujących w procesie ładowania i rozładowania baterii do produkcji ciepła i chłodu użytkowego. W ramach projektu opracowany zostanie także system sterowania tEMS do zarządzania energią cieplną.