Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Sal Detection sp. z o.o.

Działalność przedsiębiorstwa polega na prowadzeniu lotniczych inspekcji infrastruktury energetycznej (gazociągowej, fotowoltaicznej, ciepłociągowej i elektroenergetycznej).
Przedsiębiorstwo podczas pracy wykorzystuje drony latające wyposażone w zaawansowane rejestratory danych. Zespół wprowadza na rynek nową metodę detekcji, paszportyzacji oraz wizualizacji danych z oblotów inspekcyjnych sieci gazociągowej.
Spółka SAL Detection sp. z o.o. jest siostrą Spółki SAL Multirotor sp. z o.o. działającej na rynku budownictwa elektroenergetycznego.