Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

APPLICATION PATH

APPLICATION PATH

1. Submission of a paper application to: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny; 10-683 Olsztyn; ul. Wł. Trylińskiego 2 and an electronic version to: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

  Application form and business plan to download.

2. A formal evaluation by the employees of the OSTP. It is allowed to carry out an interview with representatives of the Applicant.

3. An opinion is issued by the Scientific Council of the OSTP. It is allowed to carry out an interview with the representatives of the Scientific Council.

4. A decision of the Director of the Olsztyn Scientific and Technology Park.

5. Provision of additional documents to develop a lease agreement, the list of which includes the application form (point 6).

6. Conclusion of the lease agreement. In justified cases, it is allowed to sign a preliminary lease agreement.

Note! Receiving of applications is continuous. An application may be submitted each day from Monday to Friday, from 7.00 to 15.00 in the secretariat of the OSTP.

Uwaga: Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wniosek można złożyć każdego dnia (od pon. do pt. w godzinach 7.00-15.00)  w sekretariacie OPNT.

 

Załączniki:

1. Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej - pobierz.
2. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 1 - pobierz
3. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 2 - pobierz.
4. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 3 - pobierz.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US - pobierz.

 

Inne dokumenty:

1. Regulamin Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - pobierz.
2. Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - pobierz.
3. Regulamin pomocy de minimis - pobierz.

4. Regulamin udzielania dofinansowania rezydentom OPN-T - pobierz.