Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Centrum Konferencyjne

OPN-T oferuje Państwu olbrzymi wybór sal konferencyjnych. Dostępne są sale dla 8, 20, 50, 90 a nawet 270 osób.

Inkubator

Inkubator Przedsiębiorczości to część Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego utworzona z myślą o firmach nowo utworzonych oraz osobach planujących założenie własnej działalność gospodarczej (m.in. studentach, absolwentach szkół wyższych, pracownikach sektora nauki), zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów, usług i technologii.

Laboratoria

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dysponuje powierzchniami laboratoryjnymi zlokalizowanymi w dwóch obiektach – L1 i L2.
W budynku L1 do dyspozycji firm oddano pomieszczenia laboratoryjne o powierzchni od 15 do 75 m2 wyposażone w meble laboratoryjne. Jednostki laboratoryjne zaprojektowane są w sposób umożliwiający indywidualną adaptację infrastruktury.
W obiekcie L2 do dyspozycji firm, jednostek naukowych oraz naukowców znajdują się laboratoria technologiczne, molekularne oraz laboratorium chemiczne.

Biuro

W ramach Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego dwa budynki (B2 i B3) przeznaczono na siedzibę małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw istniejących na rynku pracy ponad 12 miesięcy. Firmy te, będące głównym źródłem rozwoju gospodarczego, zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, mają możliwość – korzystając z infrastruktury OPN-T – nadal rozwijać swoją działalność.


Usługi

Dla Lokatorów OPN-T oraz pozostałych przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur staramy się dostarczać usługi, które w realny sposób wpłyną na rozwój gospodarczy regionu.
Katalog usług jest stale zmienny, dopasowany na zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców.