Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).

Zawiadomienie o wyborze oferty - 24.01.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 20.01.2022 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia - 17.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia dla części 2 - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia dla części 3 - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 5 - wykaz usług - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 6 - wykaz osób - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 7 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 9 - porozumienie o zachowaniu poufności - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 10 - formularz ofertowy - 13.01.2022 r.

Załącznik nr 11 - zobowiązanie do oddania zasobów - 13.01.2022 r.