Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

53/2021/ZO/OPNT/SI

Dostawa sprzętu komputerowego

nr 53/2021/ZO/OPNT/SI

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.12.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 07.12.2021

Formularz parametrów wymaganych - 07.12.2021

Formularz ofertowy - 07.12.2021

Formularz cenowy - 07.12.2021

Oświadczenie o braku powiązań osobowych - 07.12.2021

Wzór umowy - 07.12.2021