Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na opracowaniu projektu wraz z wizualizacją 3D, dokumentacją oraz opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia przeznaczonego do montażu wewnątrz płyty meblowej i obsługującego standardy QI oraz Near Field Comunication - powtórka

Zawiadomienie o wyborze oferty - 02.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 01.03.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz usług - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - wzór umowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - porozumienie o zachowaniu poufności - 22.02.2021 r.