Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na opracowaniu prototypu urządzenia mierzącego w sposób ciągły skuteczną wartość poboru mocy czynnej ekspresu oraz wysyłającego zmierzone wartości przez sieć LTE do serwera (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 30.07.2021 r.

Zmiana treści SWZ - 22.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 21.07.2021 r.

SWZ - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz osób - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 21.07.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 21.07.2021 r.