Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa badań dla typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI/1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTE-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - 03.03.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.02.2021 r.

SWZ - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz usług - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o dysponowaniu sprzętem - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 7 - projekt umowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 8 - porozumienie o zachowaniu poufności - 22.02.2021 r.