Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Sukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotykań roboczych, konferencji) projektu pt. "Startup Heoroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 27.01.2020 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - 27.01.2020 r.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - 27.01.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - 27.01.2020

Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - 27.01.2020 r.

Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy - 27.01.2020 r.