Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa prawna polegająca na doradztwie w  obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej  dla  12  startupów  na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.

Zaproszenie do złożenia oferty - 03.09.2019

Załącznik 1a - karta usługi - 03.09.2019

Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia - 03.09.2019

Załącznik nr 2 - formularz oferty - 03.09.2019

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 03.09.2019

Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy - 03.09.2019

Załącznik nr 5 - wykaz usług - 03.09.2019

Załącznik nr 6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 03.09.2019

Odpowiedź na zapytanie - 06.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.09.2019