Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa polegająca na dokonaniu analizy i opracowaniu wymogów prawnych, norm, pozwoleń i dopuszczeń niezbędnych do uruchomienia instalacji suszenia RDF na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

 

Zaproszenie do złożenia oferty - 30.08.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 30.08.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 30.08.2019

Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego - załącznik nr 3 - 30.08.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - 30.08.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 30.08.2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 6 - 30.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.09.2019