Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Szkolenie startupów w ramach tzw. Ekosystemu


Dnia 9.11 br. dla startupów inkubowanych w IV cyklu inkubacji w ramach projektu Startup Heroes - Platforma Startowa dla nowych pomysłów, w formie on-line odbyło się cykliczne wydarzenie w ramach tzw. Ekosystemu. Ekosystem ma na celu wpieranie i rozwój przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie wsparcia biznesowego startupów.  Dzięki współpracy Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznemu z samorządem, światem nauki oraz instytucjami okołobiznesowymi czy stowarzyszeniami rozwijany jest system wsparcia pomysłodawców. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny korzystając z nawiązanej współpracy w każdym cyklu inkubacji daje startupom możliwość pozyskania informacji w zakresie:

·      Jak wykorzystać Design do budowania przewag konkurencyjnych  - Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur

·      Umiędzynarodowienie działań przedsiębiorstw   -  Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

·      Pozyskiwanie funduszy z UE -   (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

·      Spotkania środowiska start-up, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, integracja środowiska startup -  Stowarzyszenie Olsztyńskich Informatyków OLCAMP

·      Współfinansowanie rozwoju w ramach UE, Instrumenty finansowe, rozwój kadr - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Z raportu – załącznik możesz wziąć  do wstawienia jakieś screeny .