Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem

Konferencja ma na celu określenie współczesnych wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed systemem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym oraz narodowym i międzynarodowym, ich prognozowanie, a także wskazanie możliwych sposobów efektywnych przedsięwzięć w tym zakresie.


Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

 

Konferencja ma na celu określenie współczesnych wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed systemem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym oraz narodowym i międzynarodowym, ich prognozowanie, a także wskazanie możliwych sposobów efektywnych przedsięwzięć w tym zakresie. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu kierowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków – pracowników szkół wyższych, szczególnie tych prowadzących kierunek „bezpieczeństwo”, służb mundurowych (jednostek Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej), organów administracji publicznej. Zaproszeni są również przedstawicieli środowisk politycznych i gospodarczych.

Termin konferencji: 2-4 grudnia 2015 r.

Lokalizacja konferencji :
woj. pomorskie, Zamkowa 3, Gniew

http://www.konferencja.wsb.net.pl/uczestnictwo1.html