Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Demo Day – Time of Heroes - 19 i 23.11.2021 r.


W dniach 19 i 23.11.2021 r, odbędzie  się Demo Day zorganizowane przez OPN-T oraz  PNT Ełk będące podsumowaniem procesu inkubacji dla 22 start-upów  inkubowanych w IV cyklu zarówno w OPN-T jak i W PN-T Ełk , w ramach  Platformy startowej „Startup- Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów”.

Wydarzenie  odbędzie w się w formie zdalnej – wideokonferencji, podczas której nastąpi  prezentacja start-upów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy vc  i innych funduszy inwestycyjnych. Moderator, który będzie obecny w siedzibie obu Parków, będzie nadzorował przebieg wydarzenia

Spotkanie podzielone będzie na dwa etapy:

I etap – prezentacja przez start-upy przygotowanych innowacyjnych produktów wraz z elementami modelu biznesowego / pytania ekspertów

II etap - dyskusja ekspertów

W bieżącym cyklu inkubacji przed Ekspertami zaprezentują się startupy rozwijające swoje pomysły w branżach IT / ICT , Ekoenergetyki  oraz  Produkcji żywności. W wyniku prezentacji startupów opracowane zostaną rekomendacje , wskazujące na:

                         -  opis rozwoju pomysłu w trakcie inkubacji (z uwzględnieniem opisu MVP)

-  opis  elementów modelu biznesowego przedsięwzięcia

-  stopień  gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej

-  wykaz dalszych prac i warunków rozwoju przedsięwzięcia