Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

ATER NET Sp. z o.o.

Automatzka przemyslowa

ATER Net  sp. z o.o. tworzy system  umożliwiający zbieranie i analizowanie danych z zakładów przemysłowych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Platforma programowa - centralny systemem komputerowy, który umożliwia zbieranie i analizowanie danych z zakładów przemysłowych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Obecnie spotykamy się z różnymi systemami automatyki przemysłowej w wielu branżach, niestety systemy te często, nawet w obrębie jednego przedsiębiorstwa, są zupełnie niekompatybilne i nie komunikują się ze sobą. Platforma programowa ATER net-u ma na celu optymalne zarządzanie procesem przemysłowym i szybką analizę uzyskanych z tego procesu danych. Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw z każdej branży, które chcą zwiększać rentowność i bezpieczeństwo produkcji. Podstawową funkcjonalnością i zaletą jest pobieranie i konwersja danych z różnych standardów i udostępnianie ich użytkownikowi w zunifikowanym formacie. Otrzymane w ten sposób spójne dane idealnie nadają się nie tylko do wielopoziomowej analizy, ale również do wymiany informacji z innymi systemami. Ponadto umożliwia to powiązywanie wielu danych pozornie od siebie niezależnych, w połączeniu z zaletą, jaką daje centralizacja systemu i zbieranie wszystkich danych w chmurze internetowej. Pozwala to porównywać i optymalizować całe urządzenia czy fabryki, porównać fabrykę w Polsce do adekwatnej w Niemczech. System ATER net jest również odpowiedzią na narzucone przez UE cykliczne/obowiązkowe audyty (od 2016 roku), którym poddawać muszą się zakłady przemysłowe. Dzięki stałej optymalizacji i nadzorowi zakłady wpięte do Systemu ATER net spełniać będą wszystkie wymagane normy.

Opracowany i rozwijany przez ATER net produkt w postaci platformy programowej przeznaczony jest do diagnostyki i optymalizacji działania zakładów przemysłowych przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Zaletą rozwiązania jest przede wszystkim możliwość analizowania gromadzonych danych w czasie rzeczywistym oraz odpowiedniego dostosowania/optymalizacji pracy maszyn i/lub linii technologicznych. Rozwiązanie umożliwia również przewidywanie wystąpienia awarii poprzez m.in. określanie prawdopodobieństwa jej wystąpienia i odpowiednio wczesne powiadamianie. Kolejną zaletą rozwiązania jest jego uniwersalność, tj. uzależnienie działania od posiadanego przez klienta systemu automatyki, a także przeniesienie systemu „do chmury”, co umożliwi dostęp do informacji z dowolnego miejsca. System stanowi połączenie kilku znanych i dostępnych narzędzi i technik analitycznych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu. Jednak w odróżnieniu do rozwiązań konkurencyjnych, które głównie skupiają się na tworzeniu statystyk usterkowości sprzętu (lub przy bardziej ambitnych projektach: próbie prognozowania wystąpienia awarii) my skupiamy się również na optymalizacji procesów przemysłowych, zmniejszeniu i bardziej efektywnym zużyciu energii, a co za tym idzie zwiększenie rentowności zakładu i ograniczeniu degradacji środowiska naturalnego.
Niewątpliwą innowacją w naszym systemie jest wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji (np. regulacji) w procesach technologicznych.