Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

SAL MULTIROTOR Sp. z o.o.

drony, instalacje energetyczne

Podstawą działalności zespołu SAL jest wykorzystanie dronów latających w celu przygotowania prac naciągu przewodów roboczych i światłowodowych podczas budowy linii wysokiego napięcia w trudnym terenie. Usługa kierowana
jest do branży energetycznej w sektor budownictwa elektroenergetycznego.
Ostatecznym odbiorcą usługi są firmy budownictwa elektroenergetycznego – przedsiębiorstwa wykonawcze na budowach napowietrznych linii wysokiego napięcia. Podczas budowy napowietrznych linii wysokiego napięcia część z sekcji stawiana jest w terenie trudnym (wynika to z projektu inwestycji) – terenie zalesionym, terenie zalewowym i podmokłym, terenie górzystym, terenie rolniczym (np. sady owocowe), terenie z przeszkodami infrastrukturalnymi (krzyżówki z liniami SN i NN, drogi krajowe). Roboty budowlane na takich sekcjach wymagają przed rozpoczęciem naciągu przewodów zastosowania metody lotniczej, gdzie celem jest rozwieszenie na konstrukcjach stalowych sekcji kompletu lin przedwstępnych. Metoda pracy SAL polega na uzbrojeniu kolejnych konstrukcji stalowych (całych sekcji) w komplet lin przedwstępnych z wykorzystaniem projektowanych i konstruowanych we własnym zakresie specjalistycznych dronów budowlanych. Zespół Sal zajmuje się również inspekcją lotniczą wszelkiej infrastruktury energetycznej (fotografia w wysokiej rozdzielczości, inspekcja termowizyjna, LIDAR).

Korzyści z wykorzystania technologii SAL:
• znaczna redukcja kosztów naciągu prowadzonego w terenie trudnym;
• poprawa bezpieczeństwa i ergonomii procesów roboczych;
• skrócenie czasu budowy/modernizacji linii energetycznych;
• znaczna redukcja negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne;
• wykazywanie przed inwestorem innowacyjnych rozwiązań;
• możliwość rozwieszania liny przedwstępnej na każdym etapie budowy (wysoka elastyczność, na konstrukcji nie musi być rolek);
• brak zaangażowania środków trwałych po stronie wykonawcy (własne bębny i urządzenia);
• uproszczone procesy transportowe i logistyczne;
• szkolenie brygad wykonawcy (wprowadzenie) do pracy z technologią z sektora High Tech.
W ramach projektu na rynek budownictwa elektroenergetycznego wprowadza się następujące innowacyjne rozwiązania:
• nowe zastosowanie dla bezzałogowych statków powietrznych UAV;
• projekt i konstrukcja specjalistycznych dronów budowlanych przeznaczonych do lotów z liną przedwstępną;
• projekt i konstrukcja innowacyjnych urządzeń naciągowych;
• wprowadzenie w procesy naciągu przewodów roboczych i przewodów światłowodowych nowoczesnych (superwytrzymałych oraz ultralekkich) lin przedwstępnych typu Dyneema;
• innowacyjna metoda pracy.