Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

NETLAND

- informatyczna - geodezyjna

Firma Netland Sp. z o.o. stowrzyła uiniwersalny koncentrator uL 3.0 jest jednostką telemetryczną, umożliwiającą radiowy odbiór odczytów z wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy i liczników energii elektrycznej oraz przesyłanie za pośrednictwem sieci GSM danych do telemetrycznej chmury obliczeniowej.
Koncentrator uL 3.0 stanowi sprzętowy komponent autorskiego sytemu telemetrycznego GlobeOMS, w którym prezentowane i analizowane są gromadzone dane. Może być również wykorzystywany jako komponent sprzętowy dowolnych, innych telemetrycznych systemów nadzoru.
Wyróżnikiem uL 3.0 na tle konkurencji jest funkcjonowanie (odbiór i przesyłanie danych pomiarowych) w czasie rzeczywistym. Ponadto, koncentrator uL 3.0 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami o częstotliwości 868 MHz, zgodnymi z protokołem Wireless M-Bus OMS – niezależnie od producenta i rodzaju obsługiwanego medium (woda, ciepło, elektryczność, gaz). Współpracuje zarówno z przemysłowymi, jak i domowymi urządzeniami pomiarowymi.
Połączenie uL 3.0 z platformą GlobeOMS tworzy wygodny i przyjazny wszystkim użytkownikom system zarządzania odczytami, komunikacją, obsługą, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub innych niepożądanych dla użytkownika zdarzeń. Powyższe stwarza dodatkowe, inteligentne rozwiązania przykładowo dla zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych czy samych lokatorów. Możliwość kontrolowania i regulowania poziomu zużycia mediów już na poziomie jednostkowego gospodarstwa domowego wpływa na wymiar ekonomiczny, a także ekologiczny zużywania ww. rodzajów zasobów/energii. Analiza w czasie rzeczywistym danych zebranych on-line przyczynia się do natychmiastowego wykrycia awarii, ograniczenia strat związanych z wyciekami, zapewnia pełne rozliczanie mediów itp.
uL 3.0 jest jednym z niezbędnych elementów w obecnie funkcjonujących infrastrukturach mediów (ciepło/woda/energia elektryczna/gaz). Jego wprowadzanie do oferty pozwoli na zwiększenie przewagi nad obecną na rynku konkurencją.
Urządzenie działa w oparciu o transmisję GSM. Posiada niezależną zewnętrzną antenę i moduł SIM, umożliwiający wykorzystanie kart różnych operatorów. Stanowi jednostkę zewnętrzną nadzorowanych liczników. Posiada możliwość rozszerzenia obsługi o nowe urządzenia z wykorzystaniem wbudowanego firmware. Spełnia wymagania do pracy w trudnych warunkach panujących w miejscach ich montażu (np. węzłach ciepłowniczych). Wpisuje się w nurt globalnego zainteresowania wykorzystaniem usług transmisji danych, związanych z telemetrią, szeroko rozumianym Internetem Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) oraz bezpośrednią komunikacją między urządzeniami M2M (ang. Machine-to-Machine).

Korzyści ze stosowania koncentratora uL 3.0. czerpią wszyscy uczestnicy procesu przesyłowego:
lokatorzy:
– przewidywalna wysokość rachunków,
– bieżąca informacja o kosztach zużycia,
– samodzielne porównywanie danych,
– zarządzanie zużyciem i kosztami,
– powiadomienia o zdarzeniach niepożądanych,
– wygoda dla wynajmujących;
zarządcy:
– przejrzysty system rozliczeń,
– oszczędności dla mieszkańców,
– redukcja zapytań mieszkańców,
– nowoczesny system zarządzania,
– kontrola pracy instalacji i liczników,
– sprawne fakturowanie i raportowanie;
dostawcy:
– zdalny odczyt licznika bez udziału personelu i bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń,
– dostęp do odczytów przez web-portal lub aplikację na tablecie/smartfonie w systemie 24/7,
– ostrzeżenia przez e-mail o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji,
– poprawa organizacji i wyższa efektywność procesu dostawy wody,
– wizerunek przedsiębiorstwa otwartego na klienta i środowisko.

Adrian Pietnoczka, tel. +48 500 147 933,
apietnoczka@netland.com.pl
www.netland.com.pl
www.globeoms.pl