Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

PROJEKT FOX Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Tomasz Lis

Usługi doradcze

Projekt Fox jest firmą doradczą, świadczącą usługi związane z przygotowywaniem i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorstw.Obszary w jakich posiadamy najwyższe kompetencje i doświadczenie to:

badanie i rozwijanie stosowanych w przedsiębiorstwach technologii,
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, nowych technologii,
informatyzacja przedsiębiorstw (wdrażanie systemów klasy ERP i BI, e-usługi, B2B),
zindywidualizowane programy szkoleniowe,
wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,
inwestycje innowacyjne,
wspieranie działalności eksportowej przedsiębiorstw i wchodzenie na rynki zagraniczne,
ekoinwestycje i odnawialne źródła energii,
poprawa BHP w przedsiębiorstwach,
finansowanie start up'ów.Zakres oferowanych usług obejmuje:

planowanie procesu realizacji projektu,
budowę harmonogramu i wyznaczenie „kamieni milowych”,
analizę skutków finansowych i ekonomicznych,
opracowanie prognoz finansowych,
opracowanie dokumentacji służącej pozyskaniu finansowania zewnętrznego: wniosek dotacyjny, kredytowy, pożyczkowy, biznes plan, ekonomiczny plan projektu, studium wykonalności, inne,
obsługa procesu udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis,
wsparcie w kontaktach z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, celem uzyskania: opinii o innowacyjności, audytu technologicznego, projektu technologicznego, dokumentacji wdrożeniowej prowadzącej do zastosowania rozwiązania innowacyjnego w przedsiębiorstwie, szkoleń specjalistycznych, wykonania usługi doradczej,
wyszukiwanie potencjalnych wykonawców projektu rozwojowego oraz przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy,
opracowanie i wykonanie planu sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektu,
rozliczenia finansowe.