Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

szkolenia, zarządzanie finansowe, przygotowanie biznesplanu, marketing

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski - posiadamy 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudniamy blisko 100 wykwalifikowanych osób. Aktywnie uczestniczymy
w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli świata gospodarki. Wszystko po to, by być jeszcze bliżej spraw przedsiębiorców. W ramach regionalnych funduszy pożyczkowych oferujemy wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków unijnych na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już przedsiębiorstw w formie preferencyjnego zwrotnego finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej. Jednocześnie cały czas poszerzamy naszą ofertę, proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz instytucje sektora publicznego.

Zarówno dla przyszłych jak obecnych już na rynku firm oferujemy nieodpłatne szkolenia
on-line za pośrednictwem nowoczesnej platformy szkoleniowej, obejmujące podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, między innymi takie jak przygotowanie biznesplanu, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing, a także aspekty prawne działalności, np.: prawo pracy i prawo podatkowe.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną na stronie www.pfp.com.pl