Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

MeteoAPI Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w przetwarzaniu i analizie danych meteorologicznych generowanych m.in. przez numeryczne modele prognostyczne. Firma specjalizuje się również w opracowywaniu profesjonalnych prognoz pogody krótko, średnio i długoterminowych zarówno dla obszaru Polski, jak i całej Europy, celem dostarczenia klientom możliwie jak najbardziej precyzyjnych i rzetelnych danych. Kluczowymi usługami firmy są: opracowania profesjonalnych prognoz pogody krótko, średnio i długoterminowych dla Polski i Europy, udostępnianie gotowych danych prognoz meteorologicznych dla dowolnej lokalizacji geograficznej na świecie, dostępne w przekroju godzinowym, aktualizowane co 6 godzin z czasem prognozowania 16dni, aktualne dane warunków pogodowych dla wybranych obszarów Polski i Europy. Oferta usług firmy skierowana jest do wszystkich podmiotów, których działalność jest uzależniona od zmian pogody (dane w języku angielskim). Opracowane dane i prognozy trafiają do mediów (prasa, radio i TV), ciepłownictwa, energetyki, drogowców oraz do grupy ludzi, którzy pogodę wykorzystują w swoich pasjach życiowych. Klienci usługi dzięki uzyskanym informacjom mogą eliminować lub minimalizować ryzyka związane z nieprzewidywanym wpływem pogody na prowadzoną działalności, minimalizować zakłócenia, podnosić rentowność i efektywność realizowanych projektów lub oferowanych usług, produktów. Oferowane usługi wspomagają działalność firm w wielu aspektach, w tym bezpieczeństwa, produkcji, planowania i logistyki w oparciu o analizę danych meteorologicznych oraz danych ściśle powiązanych z sektorami działalności firm.