Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

RIVULET Sp. z o.o.

Platforma Rivulet to usługa elektroniczna, dzięki której możliwe jest określenie opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w dziedzinie technologii wody oraz określenie opłacalności inwestycji w technologie termiczne na bazie systemu opartego o autorskie algorytmy oraz usługi promocji producentów / wykonawców / usługodawców.


Platforma Rivulet umożliwi porównanie ofert kilku producentów technologii, dostępnych na konkurencyjnych portalach oraz odniesienie się w kalkulacji do technologii typu woda/woda, pozwalającej na wykorzystanie wód głębinowych lub powierzchownych jako źródła pozyskania energii. Użytkownik ma również możliwość porównania efektywności kilku konkurencyjnych rozwiązań w zakresie technologii termicznej. Dodatkowo na portalu jest możliwość zakupu technologii termicznej (pomp ciepła).
Firma Rivulet jako jedyna na krajowym rynku oferuje program umożliwiający kalkulację opłacalności inwestycji w technologie termiczne oraz wdrożenie w planowanym przez zlecającego systemie.