cennik

usług opn-t

Cennik najmu powierzchni
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Korzystanie z powierzchni biurowej, powierzchni laboratoryjnej, coworkingowej oraz sal konferencyjnych i powierzchni wystawienniczej, którymi zarządza Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny jest odpłatne.

Nowe stawki najmu obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023r.

Cennik Usług Dodatkowych i Opłat Eksploatacyjnych – obowiązujący od 01.01.2023 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia zasad refakturowania opłat za zużycie energii elektrycznej

Regulamin świadczenia usług kolokacji urządzeń w pomieszczeniach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego – data publikacji 26.07.2021 r.

Regulamin Wirtualnego Biura

Cennik aparatury laboratoryjnej

Powierzchnia biurowa i laboratoryjna

 

Rodzaj powierzchni

Stawka miesięczna

(opłata bazowa)

Poziom udzielanej pomocy de minimisStawka miesięczna
(opłata preferencyjna)

Park Technologiczny

(powierzchnia niewyposażona)

Budynki biurowe B2, B3, część budynku B1

33,00 zł/m2

30%23,10 zł/m2
Budynek biurowo – konferencyjny BK

Centrum Transferu Technologii (L1, L2)

Część budynku: Laboratorium
(powierzchnia niewyposażona)
33,00 zł/m230%23,10 zł/m2

Część budynku: Inkubator Biotechnologiczny (powierzchnia niewyposażona)

33,00 zł/m2

70% – I rok9,90 zł/m2
60% – II rok13,20 zł/m2
45% – III rok18,15 zł/m2

Inkubator Przedsiębiorczości
(powierzchnia wyposażona)

Budynek biurowy B1

43,00 zł/m2

70% – I rok12,90 zł/m2
60%-II rok17,20 zł/m2
45% – III rok 23,65 zł/m2

Park Technologiczny (powierzchnia wyposażona)

43,00 zł/m2

30%
30,10 zł/m2

* Wysokość opłat (stawki miesięczne) wyrażone są w kwotach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23% oraz opłatę eksploatacyjną zgodnie z „Cennikiem usług dodatkowych i opłat eksploatacyjnych”.

Powierzchnia konferencyjna

Sale konferencyjneStawka najmu za 1 godzinę (do 4 godz. włącznie)Stawka najmu za 1 dzień (najem powyżej 4 godz.)
Opłata bazowaOpłata bazowa
VIP do 6 osób38,00 zł/h210,00 zł/dzień
do 8 osób28,00 zł/h200,00 zł/dzień
do 20 osób37,00 zł/h269,00 zł/dzień
do 90 osób130,00 zł/h769,00 zł/dzień
do 180 osób217,00 zł/h1533,00 zł/dzień
do 270 osób337,00 zł/h2433,00 zł/dzień

Sale konferencyjne

(stały najem)

Stawka miesięczna

(opłata bazowa)

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Stawka miesięczna

(opłata preferencyjna)

Najem sal konferencyjnych od jednego miesiąca (stały najem)

(powierzchnia wyposażona)

Jak dla powierzchni biurowej wyposażonej

43,00 zł/m2

70% – I rok12,90 zł/m2
60% – II rok17,20 zł/m2
45% – III rok23,65 zł/m2
30%30,10 zł/m2
Najem sal konferencyjnych od jednego miesiąca (stały najem) (powierzchnia niewyposażona)

Jak dla powierzchni biurowej niewyposażonej

33,00 zł/m2

70% – I rok9,90 zł/m2
60% – II rok13,20 zł/m2
45% – III rok18,15 zł/m2
30%23,10 zł/m2

* Wysokość opłat wyrażona jest w kwotach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Rodzaj usługiCena netto
Wynajem każdego dodatkowego flipcharta15 zł

* Wysokość opłat wyrażona jest w kwotach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Powierzchnia wystawiennicza

Powierzchnia wystawiennicza


Stawka najmu za 1 godzinę

(do 4 godz. włącznie)

Stawka najmu za 1 dzień (najem powyżej 4 godz.)
Opłata bazowaOpłata bazowa
180 m295,00 zł/h620,00 zł/dzień

* Wysokość opłat wyrażona jest w kwotach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Pozostałe powierzchnie

Rodzaj pomieszczeńStawka najmu
(opłata bazowa)
Stawka najmu
(opłata preferencyjna
uwzględnia 30% pomocy de
minimis)
Garaże17,26 zł/m212,08 zł/m2
Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe13,46 zł/m29,42 zł/m
Powierzchnia sali gastronomiczno-
konsumpcyjnej
(cena wywoławcza do postępowań
przetargowych)
32,00 zł/h
286 zł/dzień
Powierzchnie biurowe i laboratoryjne na czas
adaptacyjnych prac budowlanych

(25% opłaty bazowej)

Budynek B1: 10,75 zł/m2

(25% opłaty bazowej)
Budynki: BK, B2. B3, L1 i L2
8,25 zł/m2

Cennik Strefy Coworkingowej OPN-T

Lp.

Rodzaj abonamentu

Stawka najmu     

(opłata bazowa)

Poziom udzielonej pomocy

de minimis

Stawka najmu

(opłata preferencyjna)

1

1 h dostępu do stanowiska pracy

6,50 zł/h

2

1 dzień (8h) dostępu do stanowiska pracy

48,00 zł/dzień

3

7 dni ciągiem dostępu do stanowiska pracy

147,00 zł

4

14 dni ciągiem dostępu do stanowiska pracy

280,00

20%

– dla firm do 12 m-cy włącznie, od daty rejestracji

224,00 zł

280,00

15%

– dla firm powyżej 12 m-cy od daty rejestracji

238,00 zł

5

nielimitowany dostęp do stanowiska pracy w ciągu 1 m-ca

385,00

30%

– dla firm do 12 m-cy włącznie od daty rejestracji

269,50 zł

385,00

25%

– dla firm powyżej 12 m-cy od daty rejestracji

288,75 zł

Hala namiotowa

PowierzchniaStawka najmu miesięcznie (opłata bazowa)Stawka najmu (opłata preferencyjne uwzględniająca 30 % pomocy de minimis)
   300 m kw.9,76 zł/m. kw.———————–

Wirtualne Biuro

Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Wirtualne Biuro

Zakres usługCena w złotych (netto)*
1Zgoda na rejestrację firmy pod adresem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Władysława Trylińskiego 2 w Olsztynie70 zł
2Skrzynka pocztowa na korespondencję przychodzącą na wyłączne potrzeby Firmy
3Regularne e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej. Możliwość indywidualnego odbioru korespondencji pocztowej z dedykowanej Firmie skrzynki na listy
4Możliwość skorzystania z 8 osobowej sali konferencyjnej (limit 2 godzin miesięcznie) – każda kolejna godzina użytkowania płatna wg. cennika usług OPN-T

* Wysokość opłat wyrażona jest w kwotach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

System do telekonferencji

Typ usługiKoszt usługi w złotych (netto)*

Najem systemu do telekonferencji
– stawka godzinowa

60 zł/h
Najem systemu do telekonferencji
– dzień roboczy
400 zł/dzień roboczy

* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, cena obejmuje wynajęcie 8 osobowej sali konferencyjnej

System Centralnego Wydruku

Rodzaj usługiCena netto*
A4 czarno-biały0,06 zł/sztuka
A4 kolor0,50 zł/sztuka
A3 czarno-biały0,15 zł/sztuka
A3 kolor1,00 zł/sztuka
skan0,05 zł/sztuka

* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

Cennik usług skanowania wielkoformatowego i składania dokumentów

Rodzaj usługiCena netto*
Skan A0 kolor5,70 zł/sztuka
Skan A0 czarno-biały4,00 zł/sztuka
Skan A1 kolor4,00 zł/sztuka
Skan A1 czarno-biały3,00 zł/sztuka
Skan A2 kolor3,00 zł/sztuka
Skan A2 czarno-biały1,60 zł/sztuka
Składanie dokumentu0,60 zł/sztuka

* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

Cennik druku wielkoformatowego

Rodzaj usługi

Cena netto

A2 Mono

 1,95 zł 

A2 Kolor

3,19 zł

A1 Mono

3,19 zł

A1 Kolor

5,89 zł

A0 Mono

4,55 zł

A0 Kolor

10,99 zł

Ceny kopii i wydruków kolorowych dotyczą dokumentów o pokryciu do 30%. Przy wyższym pokryciu ceny ulegają zmianie (od + 50% do +200%).

Drukarka 3D

Oferujemy możliwość wydruku modeli 3D.

Opłata ustalana jest indywidualnie po przesłaniu pliku z modelem do wydruku na adres mikolajewski.krzysztof@opnt.olsztyn.eu na podstawie zużycia materiału oraz czasu wydruku.