Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Przetargi

Obsługa cateringowa DEMO DAY OLSZTYN organizowanego w Olsztyoskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przygotowanie i realizacja na łamach pracy regionalnej (w wydaniu papierowym i internetowym gazety) regionalnej akcji informacyjno-promocyjnej dot. działalności przedsiębiorstw typu startup (spółki z o.o.) inkubowanych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

TYTUŁ: Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.PDF

Zaˆłącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy).docx

Zaˆłącznik nr 3 do SIWZ (O˜wiadczenie wstępne - wykluczenie).docx

Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ (O˜wiadczenie wstępne - warunki).docx

Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Zawiadomienie o wyborze


Tytuł:  Serwis, konserwacja oraz naprawy urządzeń i instalacji grzewczych oraz zapewnienie systemu sterowania pracą kotłów grzewczych na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo  - Technologicznego.

Ogłˆoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.PDF

Zaˆłącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).docx

Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ (O˜świadczenie wstępne - warunki).docx

Zaˆłącznik nr 3 do SIWZ (O˜świadczenie wstępne - warunki).docx

Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).pdf


TYTUŁ: Realizacja usług informatyczno-programistycznych oraz z usług zakresu grafiki komputerowej na potrzeby przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie wstępne - wykluczenie)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie wstępne - warunki)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert 2

Zmiana terminu składania ofert 3

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 7 i 8

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 2

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 3

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 1

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 5

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 6

zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 4


 

 

Realizacja usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów komercjalizacji, opracowania strategii marketingowych, identyfikacji wizualnych i ksiąg znaków, strategii sprzedaży oraz budowania marki na potrzeby 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogˆłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.PDF

Zaˆłącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).docx

Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ (O˜świadczenie wstępne - wykluczenie).docx

Zaˆłącznik nr 3 do SIWZ (O˜świadczenie wstępne - warunki).docx

Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).pdf

Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).pdf

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Pytania i odpowiedzi (1)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

 

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Olsztyńskiego Parku Nauko – Technologicznego

 

Pliki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 (Formularz Oferty)

Załącznik nr 3 (Istotne postanowienia umowy)


Tytuł: „Świadczenie usług w zakresie ochrony intelektualnej na potrzeby 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1 do SIWZ

Załączniki nr 2 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Zmiana terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert


 

Tytuł: Realizacja warsztatu Customer development dla 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Tytuł zamówienia: Realizacja warsztatów dla 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (Forularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu doc

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu pdf

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu (Wzór wykazu)

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z  otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty (część 2)

Zawiadomienie o wyborze oferty (Część 1,3,5)

Realizacja usługi w zakresie obsługi prawnej 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Ośw. wstępne - wykluczenie)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Ośw. wstępne - potw. warunków)

Załącznik nr 5 do SIWZ  (Istotne postanowienia umowy)

Pytania i odpowiedzi 1

Zmiana SIWZ (Zmiana terminu składania ofert)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ (Dotyczy dokumentów dla podmiotów zagranicznych)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty (Usł. prawne)


Tytuł przetargu:

Realizacja usług w zakresie obsługi księgowej oraz doradztwa podatkowego dla 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I:  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki:

Ogˆoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Ośw. wstępne - wykluczenie)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Ośw. wstępne - potw. warunków)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Nazwa postępowania:

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie Numer:

21/2016/PN/OPNT

fileadmin/user_upload/aktualnosci/Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_CZESC_NR_1__2_oraz_3.pdf  Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_CZESC_NR_1__2_oraz_...

Termin składania ofert: 04.08.2016 r. godzina 10:00

Pliki:

fileadmin/user_upload/aktualnosci/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 Modyfikacja_SIWZ.pdf

Ogˆoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ.xls

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ.doc

Załącznik nr 8a do SIWZ (dot. czꘜci nr 1-2).pdf

Załącznik nr 8b do SIWZ (dot. czꜘci nr 3).pdf


Postępowanie przetargowe nr 1/PN/ZP/2016 na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu „ Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa 18.07.2016 r. godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłˆoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).pdf

Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy).docx

Zaˆłącznik nr 3 do SIWZ (O˜świadczenie z art 22 ust 1 ustawy Pzp).docx

Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ (O˜świadczenie z art 24 ustawy Pzp).docx

Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ (O˜świadczenie dot. przynależności do grupy kapitałˆowej).docx

Zaˆłącznik nr 6 do SIWZ (Wzór zobowiązania).docx

Zaˆłącznik nr 7 do SIWZ (Wzór wykazu osób).docx

Zaˆłącznik nr 8 do SIWZ (Wzór wykazu zrealizowanych usˆług).docx

Zaˆłącznik nr 9 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).pdf

Pytania i odpowiedzi.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze.pdf

Załacznik_nr_1__2_do_Zawiadomienie_o_wyborze


Tytuł ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu na "Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie"

Postępowanie pn. Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zaproszenie do składania ofert

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Wykaz osób

Zał. nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty