Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa hotelowa na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotkań roboczych, konferencji) w ramach projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28- 0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 1. formularz ofertowy
 2. formularz cenowy
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. wzór umowy
 6. zaproszenie do złożenia oferty
 7. zbiorcze zestawienie ofert - 10.02.2022 r.