Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 6 MŚP

Wyjaśnienia - 18.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe - 16.03.2021 r.

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy - 16.03.2021 r.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 16.03.2021 r.

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 16.03.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - 16.03.2021 r.