Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania funkcjonalnej  karmy dla psów z dodatkiem CBD na potrzeby projektu pn. Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator

Zapytanie ofertowe - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - zgoda - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca, a Zamawiającym - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych - 09.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - wzór umowy - 09.02.2021 r.