Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa wykonania dokumentacji projektowej modułowego fundamentu pływającego z betonu oraz prototypu 1-dnego modułu fundamentowego  2,5/3 m.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Porozumienie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 - wzór umowy