Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego z zakresu wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD.

Zaproszenie - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 1  -   Formularz oferty cenowej - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 4 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 24.06.2021 r.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - 24.06.2021 r.