Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym.

Zapytanie ofertowe - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 4 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 5 -  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - 09.04.2021 r.