Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na przygotowaniu prototypu landing page'a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej Brytanii - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 23.02.2021 r.

Modyfikacja treści zaproszenia - 19.02.2021 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia - 18.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 16.02.2021 r

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 7 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 16.02.2021 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - 16.02.2021 r.