Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa opracowania prototypu procesu wytwarzania pelletu wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 22.02.2021 r.

Zaproszenie od złożenia oferty - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 7 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 15.02.2021 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 15.02.2021 r.