Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania, wykonania i dostawy teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej indywidualnie dla każdego Startup'u (łącznie 22 Startup'y)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 17.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 11.02.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 11.02.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 11.02.2021 r.

Załącznik nr 3 - wzór umowy - 11.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - wzór umowy na przetwarzanie danych - 11.02.2021 r.

Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 11.02.2021 r.