Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości (VR)  - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 03.02.2021 r.

Zamiana treści zaproszenia - 28.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 5 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 26.01.2021 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy - 26.01.2021 r.