Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa przeprowadzenia wydarzeń pn. "Mentoring grupowy" oraz "Mentoring ze start-upami"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.06.2021 r.

 Zbiorcze zestawienie ofert - 01.06.2021 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia - 28.05.2021 r.

Zaproszenie do  złożenia oferty - 26.05.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 26.05.2021 r.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 4 -  Wykaz usług- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 5 - Wykaz osób- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 7 - Porozumienie o zachowaniu poufności- 26.05.2021 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy- 26.05.2021 r.