Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 23.04.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 6 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 19.04.2021 r.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - 19.04.2021 r.