Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych.

Zawiadomienie o unieważnieniu - 16.04.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.04.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 6 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 09.04.2021 r.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - 09.04.2021 r.