Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa stworzenia panelu użytkownika oraz aplikacji web umożliwiającej komunikację z zewnętrznym urządzeniem IoT przy wykorzystaniu pasma NCFHF z szyfrowaniem 32 bit

Zawiadomienie o wyborze oferty - 15.10.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 13.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 04.10.2021 r.

SWZ - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz usług - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 04.10.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 04.10.2021 r.