Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna polegająca na wykonaniu wybranych funkcjonalności aplikacji mobilnej z wykorzystaniem technologii AR służącej do nauki programowania dzieci w wieku 6-10 lat na system Android oraz przygotowanie i stworzenie explainer video

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie - 10.09.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.09.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 10.09.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 01.09.2021 r.

SWZ - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz osób - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 01.09.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 01.09.2021 r.