Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa programistyczna polegająca na wykonaniu projektu architektury i implementacji rozwiązania pośredniczącego dla docelowego web serwisu wykonanego w technologii .NET opartego na protokole REST - powtórka

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.09.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 03.09.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ - 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - po wyjaśnieniach - 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 Specyfikacja Warunków Zamówienia

        Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

        Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp

 Załącznik nr 3 – wykaz usług

         Załącznik nr 4 – projekt umowy

       Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności

        Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.