Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa zaprojektowania, zbudowania, poprawnego skonfigurowanie środowiska testowego opartego na Raspberry Pi Cluster oraz przeprowadzenie testów na wybranych urządzeniach IoT z wykorzystaniem budowanego MVP

Usługa zaprojektowania, zbudowania, poprawnego skonfigurowanie środowiska testowego opartego na Raspberry Pi Cluster oraz przeprowadzenie testów na wybranych urządzeniach IoT z wykorzystaniem budowanego MVP

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.09.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 09.09.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ - 06.09.2021 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.09.2021 r.

Zmiana treści SWZ (zmiana terminu) - 03.09.2021 r.

     Ogłoszenie o zamówieniu

      Specyfikacja Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp

 Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności.