Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 31.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert  - 13.08.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej  - 13.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 10.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - 09.08.2021 r.

Zmiana treści SWZ - 06.08.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ - 05.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 29.07.2021 r.

SWZ - 29.07.2021 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 29.07.2021 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 29.07.2021 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp - 29.07.2021 r.

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 29.07.2021 r.