Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Roboty instalacyjne elektryczne

Zestawienie o wyborze - 26.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 17.08.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz - 16.08.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ 2 - 13.08.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ - 12.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.08.2021 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - 29.07.2021 r.
 2. SWZ - 29.07.2021 r.
 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 29.07.2021 r.
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp - 29.07.2021 r.
 5. Załącznik nr 3 – wykaz usług - 29.07.2021 r.
 6. Załącznik nr 4 – wykaz robót - 29.07.2021 r.
 7. Załącznik nr 5 – wykaz osób - 29.07.2021 r.
 8. Załącznik nr 6 – wzór umowy - 29.07.2021 r.
 9. Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 29.07.2021 r.